Logo
 • Αρχική
 • Το σχολείο
 • Πληροφορίες
 • Κανονισμός σχολείου

Κανονισμός σχολείου

2ο Γυμνάσιο Πύργου

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

 

Ο Διευθυντής του σχολείου έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του έργου μέσα στο σχολείο σε συνεργασία με το σύλλογο των διδασκόντων καθηγητών και του υπόλοιπου προσωπικού, πάντα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους παρέχονται. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Αντίστροφα, η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης.

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια.

Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη, ενώ εκείνο που είναι απαραίτητο να καταστέλλεται έγκαιρα είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.

Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται από το σχολείο και οι μαθητές/τριες βοηθούνται να τα αναπτύξουν.

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις ενδοσχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.

Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών του και την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και όχι κάποιων μαθημάτων επιλεκτικά.

Οι απουσίες από σχολικές συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα. Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις του τμήματος ή της τάξης σε μουσεία ή άλλους πολιτιστικούς χώρους συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές με ήρεμο και πολιτισμένο τρόπο.

Όλοι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών ελέγχεται αυστηρά και με βάση τη γενική αρχή: «δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί ο κάθε μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες».

Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής που καθυστερεί οφείλει προηγουμένως να περάσει από το γραφείο του Διευθυντή, να εξηγήσει το λόγο της καθυστέρησής του και μόνο με το ειδικό σημείωμα της Διεύθυνσης γίνεται δεκτός από τον καθηγητή της επόμενης ώρας. Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου του (σημειώνεται στο απουσιολόγιο) και μετά από επικοινωνία με τους γονείς του. Ακόμη πιο ασφαλές είναι ο κηδεμόνας να έρχεται να παραλαμβάνει το παιδί του από το σχολείο, μετά από συνεννόηση με το Δ/ντή του σχολείου.

Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα, έστω και μετά από 5΄ λεπτά, δεν επιτρέπεται.

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς. Η απλότητα στην εμφάνιση είναι σίγουρα κομψότερη από την εξεζητημένη παρουσία.

Σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία. Η ποιότητα του σχολικού χώρου (καθαρές αίθουσες, εργαστήρια, χώροι υγιεινής, αυλή) είναι και ευθύνη των μαθητών μας. Φθορές, ζημίες, κακή χρήση αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Σχολείου και εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Έχει πολύ μεγάλη παιδαγωγική και παιδοψυχολογική αξία και σημασία να φοιτά ο μαθητής σε ένα καθαρό και πολιτισμένο σχολικό περιβάλλον

Κάθε μαθητής λοιπόν είναι υπεύθυνος για τις φθορές που θα προκαλέσει στο σχολείο και ελέγχεται πειθαρχικά. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν οι γονείς. Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις στα παιδιά τους.

Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο Σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά, walkman, ακριβά ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές. Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων, που η χρήση τους δεν επιτρέπεται στο σχολικό χώρο, το Σχολείο δεν έχει ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης. Βωμολοχίες, καυγάδες, μπουγέλα, κακοπροαίρετα πειράγματα, σπρωξίματα, χειροδικία, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα. Όπως προαναφέρθηκε, η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη, ενώ καταστέλλεται ο επιθετικός ανταγωνισμός.

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Κανόνες συμπεριφοράς

Το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για oλους όσοι κινούνται μέσα σ' αυτό. Ειδικότερα :

 1. Μόνο μετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.
 2. Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.
 3. Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά σ? αυτές τροφίμων και ποτών (αναψυκτικά, νερό κ.λ.π.).
 4. Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους και προπάντων χωρίς να οχλαγωγούν.
 5. Οι μαθητές απαγορεύεται να θορυβούν κατά τις εσωτερικές μετακινήσεις του τμήματός τους σε άλλη αίθουσα (ξενόγλωσση, αίθουσα Μουσικής, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Χημείας ή αλλού) και οφείλουν να σέβονται τους συμμαθητές των διπλανών αιθουσών που κάνουν μάθημα.
 6. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους.
 7. Κατά την διάρκεια του μαθήματος η έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους και κατόπιν εγκρίσεως από τον διδάσκοντα καθηγητή.
 8. Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι οι μαθητές πλην των επιμελητών που παραμένουν υποχρεωτικά και φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών, τον καθαρισμό του πίνακα κ.λ.π. (εκτός βέβαια εάν κλειδώνουμε τις αίθουσες). Οι ασθενείς μαθητές μπορούν να παραμένουν στην αίθουσα μόνον με σχετική άδεια του εφημερεύοντος καθηγητή.
 9. Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια.
  Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας.
 10. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Καλό είναι να επιστρέφονται τα βιβλία των προηγούμενων ετών για ανακύκλωση.
 11. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λ.π.).
 12. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον, όλων των μαθητών που πρέπει σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ν΄ αναφέρονται σχετικά στο γραφείο..
 13. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο καθώς επίσης μηχανημάτων ήχου (ραδιόφωνα, walkman, mp3).
 14. Επίσης απαγορεύεται στους μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, τράπουλα, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πάντως για ό, τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ασφαλή φύλαξή του.
 15. Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη των Καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες.
 16. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν (τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, θρανία, καρέκλες κ.λ.π) αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται συνεργάζονται γι΄ αυτό με την Διεύθυνση του σχολείου.
 17. Οι μαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.
 18. Το μάθημα της γυμναστικής απαιτεί αθλητική ενδυμασία και απουσία κοσμημάτων, που πολλές φορές γίνονται επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών.

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος που να εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή ακόμη και της απομάκρυνσης από το Σχολείο, θεωρούνται:

 • Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες μαθητών.
 • Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου. Το γράψιμο στους τοίχους ή τα θρανία και τα καθίσματα.
 • Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολικό χώρο, προπάντων σε ώρα μαθήματος. *
 • Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους.
 • Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους.

* Εναλλακτικά το κινητό του παραβάτη μαθητή-τριας θα παρακρατείται από τη Δ/νση του Σχολείου και θα αποδίδεται μόνο στον κηδεμόνα του μαθητή-τριας.

Προσοχή: Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Εκτύπωση